HMS Koordinator

HMS Koordinator

Opplever du det som vanskelig å få tid til å sette HMS på dagsorden?

Vi kan hjelpe til i en prosess med å lage HMS systemer som tilfredsstiller lovens krav og sikrer samsvar mellom rutiner og praksis i Weld IT som er et optimalt samhandlingssystem for bedriftens ansatte. Forskrift om systematisk HMS-arbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) stiller krav om systematikk og dokumentasjon i HMS-arbeidet.

Er du usikker på lovkrav og HMS rutiner som virker?

Uansett er det viktig å holde fokus på risiko (mulige risikoer og langtidsbelastninger) aktivitet og handling i oppbygging av et HMS-system. Brukervennlighet og tilgjengelighet er også to områder som krever oppmerksomhet for å sikre et levende system som blir brukt av både ledelse og ansatte, Weld IT bidrar til å gjøre bedriftens HMS-målsetning synlig.

Om virksomheten har et midlertidig behov for HMS-leder, eller ønsker en HMS-rådgiver som en har kontakt med i forbindelse med bistand i det daglige HMS-arbeidet kan vi bistå dere. Ta kontakt for mer informasjon og eventuelt avtale.

Ønsker du mer informasjon?

Prøv Weld IT sin programvare i 14 dager, helt uten kostnad! Kontakt oss, så setter vi opp en demokonto til deg.

Be om demonstrasjon

Besøk oss

  Bleivassvegen 30H,
    5347 Ågotnes

Send oss post

  P.B. 65,
      5347 Ågotnes

Kontakt oss

  Post@weldit.no
  56 33 61 00

Support

  Se vår supportside
  56 33 61 00