Kvalitetskontroll

Kvalitetskontroll fra WeldIT

Kvalitetskontroll

Weld IT AS tilbyr system for kvalitetskontroll (KS-system) som er tilgjengelig for alle i bedriften. Om du er sveiser eller leder for bedriften skal dokumenter og prosedyrer være så enkelt og tilgjengelig som mulig. Dette løser vi med at du kan benytte mobil/nettbrett eller benytter din PC.

Vårt KS-system bidrar til å effektivisere bedriftens arbeider og sikre at all dokumentasjon er tilgjengelig.

Krav til vern mot kjemikalier
Arbeidsgiver og enkeltpersonforetak skal skaffe seg fullstendig oversikt over hvilke kjemikalier som brukes i bedriften, og hvordan kjemikaliene skal håndteres for at arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig. Arbeidsgiver skal kartlegge og dokumentere forekomsten av kjemikalier, vurdere risiko for helseskader ved eksponering for kjemikalier, og om at det skal settes i verk nødvendige tiltak for å fjerne eller redusere risikoen. Weld IT HMS-system vil ivareta lovens krav til risikovurdering og registrering.

Ønsker du mer informasjon?

Prøv Weld IT sin programvare i 14 dager, helt uten kostnad! Kontakt oss, så setter vi opp en demokonto til deg.

Be om demonstrasjon

Besøk oss

  Bleivassvegen 30H,
    5347 Ågotnes

Send oss post

  P.B. 65,
      5347 Ågotnes

Kontakt oss

  Post@weldit.no
  56 33 61 00

Support

  Se vår supportside
  56 33 61 00