WPQR

Weld IT AS tilbyr sertifisert dokumentasjon for sveising WPQR (Welding Procedure Qualification Record)

Weld IT AS tilbyr sertifisert dokumentasjon for sveising, WPQR (Welding Procedure Qualification Record). 

Se oversikten over våre WPQR.

Sveisemetode 136 og 135/136, Materialgruppe 1,2

WPS Nr.MetodeSveisestillingForbindelseTilsettmaterialGrunnmaterialP / TGodkjenningsområde for materialtykkelser
WI.P-001-1136Alle (-PG)FWLE Outershield 71E-H1.2 / 1.2P5mm – 50mm
WI.P-002-1135/136Alle (-PG)BWUltraMag L.P K300 / LE Outershield 71E-H1.2 / 1.2P3mm – 24mm
WI.P-014136Alle (-PG)FWNSSW SF-3A1.2 / 1.2P4mm- 16mm
WI.P-015136Alle (-PG)FWNSSW SF-3A1.2 / 1.2P5mm - 50mm
WI.P-016138/136Alle (-PG)BWNSSW SF-3A1.2 / 1.2P3mm - 24mm
WI.P-017138/136Alle (-PG)BWNSSW SF-3A1.2 / 1.2P20mm - 50mm

Sveisemetode 111, Materialgruppe 1,2


WPS Nr.MetodeSveisestillingForbindelseTilsettmaterialGrunnmaterialP / TGodkjenningsområde for materialtykkelser
WI.P-003-1111Alle (-PG)FWSPEZIAL1.2 / 1.2P3mm – 24mm
WI.P-003-1111Alle (-PG)FWConarc 49C1.2 / 1.2P6mm – 24mm
WI.P-003 SL-1111Alle (-PG)FWConarc 49C1.2 / 1.2P6mm – 24mm
WI.P-004 SL111PGFWLE BASO 26V1.2 / 1.2P6mm – 24mm
WI.P-005-1111Alle (-PG)FWBASO 1201.2 / 1.2P5mm – 50mm
WI.P-006-1111Alle (-PG)BWBASO 1201.2 / 1.2P3mm – 24mm
WI.P-011 SL-1111Alle (-PG)FWBASO 1201.2 / 1.2P4mm – 16mm
WI.P-007-1111Alle (-PG)FWBASO 48SP1.2 / 1.2P5mm – 50mm
WI.P-008-1111Alle (-PG)BWBASO 48SP1.2 / 1.2P3mm – 24mm

Sveisemetode 111, Høyutbytte elektrode, Materialgruppe 1,2

WPS Nr. Metode Sveisestilling Forbindelse Tilsettmaterial Grunnmaterial P / T Godkjenningsområde for materialtykkelser
WI.P-013 111 PB FW LE FERROD 165A 1.2 / 1.2 P 5mm - 50mm

Sveisemetode 135, Materialgruppe 1,2

WPS Nr. Metode Sveisestilling Forbindelse Tilsettmaterial Grunnmaterial P / T Godkjenningsområde for materialtykkelser
WI.P-009 135 Alle (-PG) BW UltraMag 1.2 / 1.2 P 3mm - 24mm
WI.P-010 135 Alle (-PG) FW UltraMag 1.2 / 1.2 P 5mm - 20mm

Sveisemetode 135, Materialgruppe 8.1

WPQR Nr. Metode Sveisestilling Forbindelse Tilsettmaterial Grunnmaterial P / T Godkjenningsområde for materialtykkelser
WI.P-101 135 PB, PF FW Lincoln MIG-316LSi 8.1 / 8.1 P 6mm - 24mm
WI.P-102 135 PC, PF BW Lincoln MIG-316LSi 8.1 / 8.1 P 3mm - 24mm

Sveisemetode 111, B 500 NC (armeringsjern) / 1.2

WPQR Nr. Metode Sveisestilling Forbindelse Tilsettmaterial Grunnmaterial P / T Godkjenningsområde for materialtykkelser
WI.R-001 & 008 111 PB FW / set-on bar BASO 48 SP 1.2 / B 500 NC P / R 5mm - 50mm / 12mm - 32mm
WI.R-002 & 003 111 PB FW / set-through bar BASO 48 SP 1.2 / B 500 NC P / R 5mm - 50mm / 12mm - 32mm
WI.R-010 & 011 111 PB Doubleside lap-joint, bar on plate BASO 48 SP 1.2 / B 500 NC P / R 5mm - 50mm / 12mm - 32mm

Sveisemetode 136, B 500 NC (armeringsjern) / 1.2

WPQR Nr. Metode Sveisestilling Forbindelse Tilsettmaterial Grunnmaterial P / T Godkjenningsområde for materialtykkelser
WI.R-004 & 006 136 PB FW / set-through bar LE Outershield 71E-H 1.2 / B 500 NC P / R 5mm - 50mm / 12mm - 32mm
WI.R-005 & 007 136 PB FW / set-on bar LE Outershield 71E-H 1.2 / B 500 NC P / R 5mm - 50mm / 12mm - 32mm
WI.R-009 & 012 136 PB Double sided lap-joint, bar to plate LE Outershield 71E-H 1.2 / B 500 NC P / R 5mm - 50mm / 12mm - 32mm
WPQR

Weld IT AS tilbyr nå sertifisert dokumentasjon for sveising WPQR (Welding Procedure Qualification Record), slik at aktører i byggebransjen får hjelp til å oppfylle kravene iht NS-EN 1090-2, som er europeisk standard for utførelse av stål- og aluminiumkonstruksjoner.

Ved å tilby godkjent WPQR gjør Weld IT det enklere for produsentene å kvalifisere sine sveiseprosedyrer for sertifisering iht NS-EN 1090-2. WPQR er godkjent for stålkonstruksjoner (NS-EN 1090-2) i utførelsesklasse (EXC) 2 iht. NS-EN ISO 15614-1.

Kjøper en WPQR fra Weld IT, vil du som kunde kunne benytte denne som WPS-grunnlag iht. NS-EN ISO 15612 for bedriftens prosjekter. Bedriften som benytter WPQR iht. NS.EN ISO 15612 er ansvarlig for hensiktsmessig utvelgelse og anvendelse av standard sveiseprosedyre. Bruken av en standard sveiseprosedyre krever at bedriften har sveisekoordinator iht. NS-EN ISO 14731.Konvertering av sveiseprosedyre:

Bedriften må ha tilstrekkelig kunnskap til å utarbeide pWPS og bedømme bruksområdene, samt kunne tilpasse flere WPSer ut fra samme WPQR og ut fra hvilke sveisejobb/forbindelser som skal utføres. En WPS er et kvalitetsdokument som inngår i bedriftens kvalitetssystem, i lag med øvrige  dokumenter for kvalitetskontroll, og er knyttet til bedriften og den spesifikke produksjonene som blir utført. 

Bedriften skal alltid komme frem på WPS, samt signeres av bedriftens sveisekoordinator.

Hvordan skal en bedrift forholde seg til adopsjon / bruk av andres WPQR. Arbeidsgang for utarbeidelse av WPS iht. NS-EN ISO 15612:

WPS kvalifisering

Besøk oss

  Bleivassvegen 30H,
    5347 Ågotnes

Send oss post

  P.B. 65,
      5347 Ågotnes

Kontakt oss

  Post@weldit.no
  56 33 61 00

Support

  Se vår supportside
  56 33 61 00