ISO 3834 sertifisering

Weld IT tilbyr skreddersydd IT-system, samt hjelp og veiledning under innføring av kvalitetssystem, og helt frem til sertifisering av ISO 3834

Start prosessen med ISO 3834 sertifiseringen i dag

Hva er ISO 3834?

ISO 3834 er en standard som ivaretar at kvaliteten opprettholdes innen sveiseutførelse, man kan si at det er selve er rammeverk som beskriver hvordan man oppnår et velfungerende kvalitetssystem i utføring av forskjellige sveiseapplikasjoner. Standarden definerer tre kvalitetsnivåer, avhengig av hvilken type sveis som utføres.

Standarden blir i dag brukt i de fleste land. Allikevel, er det mange bedrifter som enda ikke har sett fordelene av å innføre kvalitetssystem iht. denne standarden. Kravene kan komme fra andre standarder, så vel som fra kunder eller myndigheter. Blant annet henviser NS-EN 1090-2:2018 til denne standarden.

Hensikt med kvalitetsstyringssystem og sertifisering

  • Møte krav fra kunder
  • Arbeide i henhold til et kvalitetssystem som er spesifikt til utførelse av sveising som er velkjent og som er brukt rundt om i verden.
  • Ivareta / teste den tekniske kompetansen til bedriften
  • Minimere kostnader og risker forårsaket av mangel på kvalitet
  • Sikre en pågående utvikling av produksjon

De 6 selene i ISO 3834 standarden

Del 1: ISO 3834-1 Retningslinjer for valg av aktuelt nivå av kvalitetskrav

ISO 3834-1 gir veiledning for å bestemme hvilket av de detaljerte kvalitetskravene som er mest hensiktsmessig for en bedrift basert på de spesifikke sveisearbeidene som utføres. Det hjelper bedrifter å identifisere og velge det riktige kvalitetsnivået for deres spesifikke behov, og i tråd med de påkrevede sikkerhetsnivåene.

Del 2: ISO 3834-2 Omfattende kvalitetskrav

ISO 3834-2 dekker de mest omfattende kvalitetskravene – det er det høyeste nivået av kvalitetsstyring innen sveiseprosesser. Denne delen er ideell for bedrifter som utfører teknisk avansert sveising og som har sveising som en kritisk del av produksjonen, hvor kvaliteten direkte påvirker sluttproduktets sikkerhet og ytelse.

Del 3: ISO 3834-3 Standard kvalitetskrav

ISO 3834-3 er mer moderat i sitt omfang og er egnet for bedrifter der sveising gjennomføres med mindre kritiske anvendelser. Den gir et sett med standardkriterier som skal oppfylles for å sikre kvalitet, uten de mer strenge kontrollene og dokumentasjonskrav som er nødvendig under ISO 3834-2.

Del 4: ISO 3834-4 Elementære kvalitetskrav

For bedrifter der konsekvensene av sveising ikke er ansvarlig for hovedegenskapene til produktet, gir ISO 3834-4 et grunnleggende sett med retningslinjer for å opprettholde kvalitet. Dette er tilstrekkelig for de prosessene hvor kravene til kvalitetssikring ikke er like omfangsrike.

Del 5: ISO 3834-5 Dokumenter som det er nødvendig å være i samsvar med

ISO 3834-5 angir hvilke dokumenter og bevis som må fremskaffes og opprettholdes for å påstå at en bedrift er i overensstemmelse med kvalitetskravene definert i ISO 3834-2, ISO 3834-3 og ISO 3834-4. Dette omfatter bevis på kvalifisering av sveiseoperasjoner, kvalitetskontrollprosedyrer, og annen relevant dokumentasjon.

Del 6: ISO/TR 3834-6 Retningslinjer for implementering av ISO 3834

Selv om denne delen ofte blir utelatt når man nevner ISO 3834, inneholder ISO/TR 3834-6 retningslinjer som bidrar til implementeringen av de ovennevnte kvalitetskravene. Dette tekniske tillegget gir praktiske råd og eksempler som kan hjelpe en organisasjon med å forstå og tilpasse seg ISO 3834-standardene mer effektivt.

Samlet sett utgjør disse delene et fullstendig rammeverk for kvalitetssikring i sveiseprosedyrer, fra veiledning om riktig kvalitetsnivåvalg til de spesifikke kravene for hver kvalitetsklasse og hvordan man dokumenterer og implementerer systemet i praksis. Implementering av disse standardene i en bedrift gir en solid indikasjon på en seriøs tilnærming til kvalitetsstyring innen sveiseteknologi og tilknyttede prosesser.

Samspillet med ISO 9001 og ISO 14001

ISO 3834 i samvirke med ISO 9001 (kvalitetsstyring) og ISO 14001 (miljøstyring) gir et mesterstykke av et styringssystem. Sertifisering i henhold til dette trioa av standarder betyr en kvalitetsgaranti som står støtt mot nesten enhver kundeundersøkelse og miljøbekymring.

Weld IT hjelper deg med ISO sertifisering

Med de riktige sertifiseringene og støtten av verktøy som Weld IT, kan du føle deg trygg på at du er godt forberedt. Få ISO 3834 sertifisering med Weld IT!

keyboard_arrow_up