ISO sertifisering

Å oppnå ISO sertifisering betyr at din virksomhet ikke bare etterlever internasjonale standarder for kvalitet og miljøstyring, men også demonstrerer et forpliktende fokus på kontinuerlig forbedring og effektivitet.

Vår tilnærming sikrer at du oppfyller internasjonale standarder, noe som er avgjørende for en moderne, ansvarlig virksomhet.

Kom i gang med ISO sertifisering med Weld IT

Kvalitetsstyring

ISO 9001

Weld IT hjelper deg med å lage et kvalitetsstyringssystem som sikrer konsekvens mellom rutiner og praksis. Vi legger vekt på systematikk, dokumentasjon og kontinuerlig forbedring for å sikre at din virksomhet oppfyller internasjonale kvalitetsstandarder.

Miljøstyring

ISO 14001

Med Weld IT får du et miljøstyringssystem som har fokus på å identifisere, kontrollere og forbedre virksomhetens miljøprestasjon. Vi jobber sammen med deg for å sikre at virksomheten oppfyller kravene i ISO 14001 og fremmer bærekraftige praksiser.

Stål og aluminium 

NS-EN 9010

En standard som fokuserer på konstruksjonsprodukter av stål og aluminium. Den setter krav til produksjonskontroll og sikrer at din bedrift overholder nødvendige regelverk når det gjelder konstruksjonsmaterialer.

Kvalitetskrav

ISO 3834

ISO 3834 standardserien angir omfattende kvalitetskrav for smeltesveising av metalliske materialer og veileder bedrifter i bygg, produksjon og reparasjonssektorer til å implementere høykvalitets sveisepraksis.

Hva er ISO-Sertifisering?

ISO-sertifisering er et bevis på at din virksomhet tilfredsstiller standardene satt av den internasjonale standardiseringsorganisasjonen, ISO. En ISO-sertifisering betyr at din bedrift forplikter seg til kontinuerlig forbedring for å sikre at materialer, prosesser, varer og tjenester er tilfredsstillende for sitt formål.

Kan dette høres abstrakt ut? Tenk på det som en oppskrift på den beste måten å utføre noe på. ISO-sertifisering kan sammenlignes med en oppskrift, hvor navnet er representert av tall og bokstaver, som ISO 9001. Denne «oppskriften» er utviklet av eksperter på området.

Disse ekspertene, som er medlemmer av en ikke-statlig organisasjon fra over hundre land, har enighet om at dette representerer standarden for god kvalitet. Har din virksomhet en spesifikk ISO-sertifisering, betyr det at du følger den beste praksisen som eksperter innen feltet anbefaler.

Hvis du arbeider med mat og har en ISO-sertifisering for matvaresikkerhet, betyr det at du følger den beste standarden satt av ISO. Uavhengig av om din virksomhet produserer varer eller leverer tjenester, finnes det en ISO-standard du kan sertifiseres etter. Det finnes over 24.000 standarder i dag!

Hva Betyr ISO?

ISO står for «lik» på gresk og er navnet på Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen (International Organization for Standardization). ISO har siden 1947 utviklet standarder for de fleste sektorer. Med medlemmer over hele verden, indikerer bokstavene ISO at standardene er utviklet internasjonalt av dem.

I Norge er det Standard Norge (SN) som er medlem i ISO. Deres oppgave er å standardisere på alle områder, unntatt elektronikk. Standarder fastsatt og utgitt av Standard Norge, vil ha betegnelsen Norsk Standard og bokstavene NS foran. Ved å se på bokstavene foran ISO-sertifiseringene kan du identifisere hvordan standarden er utviklet. Hvis standarden er utviklet i et annet land i Europa, men fastsatt av Norsk Standard, vil den ha bokstavene NS-EN foran seg.

ISO-sertifisering sikrer høy kvalitet

De mest kjente ISO-standardene i Norge er systemer for kvalitet- og miljøstyring. Norsk Standard har utgitt de mest brukte standardene for kvalitetsstyringssystemer, som NS-EN ISO 9001 og 9004.

Miljøstyringssystemene heter NS-EN ISO 14001 og 14004, ofte referert til som ISO 9000 og ISO 14000. Andre ISO-standarder som ISO 27001 og ISO 45001 kan også være kompatible med disse.

Hvorfor burde din virksomhet bli ISO-sertifisert

Ikke alle virksomheter trenger en ISO-standard. Formålet med ISO-sertifiseringer er å adressere de mest relevante utfordringene for din virksomhet. Ønsker du å sikre at kundene dine er fornøyde? Da kan ISO-sertifisering med retningslinjer være nyttig. Det kan også bidra til økt inntekt for en virksomhet. Ofte krever det offentlige og større organisasjoner ISO-sertifisering. Med en ISO-sertifisering viser du at din virksomhet har et kvalitetssikret og troverdig system.

ISO-sertifisering kan fungere som en nøkkel til nye markeder, forbedre relasjonene til leverandører og har potensial til å forvandle interne prosesser. Dette kan føre til betydelige kostnadsbesparelser over tid. De økonomiske og operasjonelle fordelene, samt gevinstene for kunder og ansatte, er essensielle elementer som understreker verdien av ISO-sertifisering.

Start din sertifiseringsreise med Weld IT

Å oppnå ISO-sertifisering kan være en utfordrende prosess, men med Weld IT ved din side, blir reisen enklere og mer oversiktlig. Vårt team av erfarne eksperter vil veilede deg gjennom hvert trinn, sikre at du har all nødvendig dokumentasjon, og hjelpe deg med å oppnå og vedlikeholde disse verdifulle sertifiseringene.

Slik blir din bedrift ISO-sertifisert

For å bli ISO-sertifisert må virksomheten gjennomgå en fullstendig kartlegging avhengig av ønsket ISO-sertifikat. For ISO 9001 kreves det blant annet kvalitetsmål, prosessbeskrivelser og et effektivt ledelsessystem. Det kan være fordelaktig å søke hjelp fra en uavhengig tredjepart med kompetanse og erfaring. ISO-sertifikatet utstedes av godkjente sertifiseringsorganer.

Om Weld IT

Weld IT er en leverandør av produksjonsstyringssystemer for sveisebedrifter. Vårt system inneholder løsninger som sikrer oversikt i prosjekter, FPC-/KS-systemer, HMS-systemer, samt oversikt over bedriftens sveiseprosedyrer. Vi bidrar til å redusere kostnader ved å effektivisere dokumenthåndteringsprosessen.

Weld IT fjerner barrierer slik at ledere og ressurspersoner slipper å håndtere komplekse dokumentasjonssystemer. Når sveisejobben er fullført i verkstedet, er også dokumentasjonen klar. Med fokus på brukervennlighet og kundetilfredshet, styrker vi våre kunders konkurransekraft. Vi tilbyr også konsulenttjenester innen materialer, kvalitet, HMS og sveising.

keyboard_arrow_up