NS-EN 1090 sertifisering

Med ISO 9001 kan bedriften fokusere på kvalitetsstyring av sine prosesser og tiltak, og være sikker på at de møter kundenes behov og krav mens de oppfyller lovpålagte og regulatoriske krav knyttet til produktet.

Start sertifiseringsprosessen i dag

NS-EN 1090: Standardene som definerer kvalitet i stål- og aluminiumskonstruksjoner

Byggebransjen står overfor et evig krav om å balansere effektivitet og kostnadseffektivitet med strenge krav til sikkerhet og kvalitet. I Europa representerer NS-EN 1090-standarden en av hjørnesteinene for å oppnå denne balansen innen stål- og aluminiumskonstruksjoner.

Fordeler

Selskaper som er i stand til å implementere NS-EN 1090 fullt ut, og oppnå den tilknyttede CE-merkingen, vil nyte stor tillit i markedet. Dette fører ikke bare til en høyere grad av konkurranseevne, men styrker også bedriftens omdømme som en ansvarlig og kvalitetsbevisst produsent.

Bakgrunn og nødvendighet av NS-EN 1090

For å adressere behovet for en ensartet kvalitet i denne bransjen, ble NS-EN 1090-standarden utviklet. Serien består av flere delstandarder med NS-EN 1090-1 og NS-EN 1090-2 som blant de mest kritiske. Disse standardene er avgjørende for sikkerheten til byggeprosjekter over hele kontinentet og sikrer at komponenter brukt ikke bare oppfyller nåværende lovgivning, men også fremmer kontinuerlig forbedring og innovasjon innen byggematerialproduksjon.

NS-EN 1090-1: Krav til utførelse av lastbærende komponenter i stål eller aluminium

NS-EN 1090-1 legger grunnen for hele NS-EN 1090-standardserien og angir de generelle kravene som må oppfylles for CE-merking av bærende stål- og aluminiumskomponenter. CE-merking er ikke kun en lovgivningsmessig nødvendighet; det er også et kvalitetsstempel anerkjent over hele Europa.

Prosesser og dokumentasjon

Denne delstandarden spesifiserer prosessene en produsent må gjennomføre for å bevise at deres produkter oppfyller kravene, inkludert å sette opp et Factory Production Control (FPC) system, og hvordan å utføre og dokumentere nødvendige tester og kvalitetskontroller.

NS-EN 1090-2: Utførelseskrav for stålkonstruksjoner

NS-EN 1090-2 tilbyr en dyptgående veiledning om tekniske krav til utførelse av stålkonstruksjoner. Den tar for seg all produksjon og montering av stålelementer, fra grunnleggende kutting og formgivning av metall til avanserte sveiseteknikker og korrosjonsbeskyttelse.

Materialer dekket av standarden

Standarden gjelder for et bredt spekter av stålkvaliteter og produkttyper, inkludert:

– Varmvalsede produkter av konstruksjonsstål opp til og med styrkegrad S700;
– Kaldformede komponenter og plater opp til og med S700;
– Varm- og kaldformede produkter av rustfritt stål;
– Varm- og kaldformede hulprofiler.

Kvalitetskontroll og Testing

For å oppnå og bevare standardens nivåer av kvalitet, inneholder NS-EN 1090-2 detaljerte krav til inspeksjon og testing. Dette sikrer at hver komponent ikke bare er korrekt produsert, men også vil fungerer som forventet i den endelige konstruksjonen under alle relevante forhold.

Implementering av NS-EN 1090 i industrien

Full anvendelse av NS-EN 1090-standarden innebærer ikke bare at man følger kravene i detalj, men også å oppnå sertifisering fra et akkreditert sertifieringsorgan. Dette er en omfattende innsats som krever dedikasjon fra alle lag i en organisasjon, fra toppledelsen til gulvarbeiderne.

Hvordan starter du prosessen og hvordan kan Weld IT hjelpe deg?

Det å oppnå ISO-sertifisering kan være komplisert. Derfor tilbyr Weld IT løsninger som forenkler, trygger og gir bedre oversikt over datagrunnlaget som trengs. Med en bred kunnskapsbase som dekker flere ISO-standarder, gir Weld IT din bedrift den støtten dere trenger.

keyboard_arrow_up