Aktuelt

Hvorfor er NS-EN 1090 så viktig?

Fra og med 2014 ble det krav om å CE-merke og Ytelseserklære stål- og aluminiumskonstruksjoner til byggverk, i Norge og andre land i EU og EØS. Kravene har oppstått siden disse stålkomponentene eller byggevarene er definerte som sikkerhetskritiske.

CE-merking (CE = Communauté Européenne) er det synlige bevis på at et produkt anses å oppfylle kravene som er fastsatt i ett eller flere av ny metode-direktivene/forordningene. For å kunne CE-merke tilvirkede stålkonstruksjoner må stålverkstedet sertifiseres mot EN 1090-1.

Hva kreves det av stålverkstedet for å bli sertifisert?

Dette krever at stålverkstedet må gjennomføre følgende punkter:

  • Innledende typeprøving (ITT) av produktet
  • Produksjonskontroll (FPC), som vil omfatte:
    • Implementering av prosedyrer
    • Oppnevning av en Sveisekoordinator (ansette eller leie)
    • Gjennomføring av et kvalitetstyringssystem for sveisearbeidene
  • Regelmessige kontroller, prøvinger og evalueringer, ihht en kontrollplan

Weld IT har utarbeidet grunndokumenter for: – FPC iht. NS-EN 1090 – NS-EN ISO 3834 – HMS

Disse kan kjøpes og implementeres i den enkelte bedrift. Weld IT har spisskompetanse innenfor disse områdene, og vil kunne bistå din bedrift i implementering av disse systemer.

CE-merkingssymbol, et kvalitetsstempel for stål- og aluminiumskonstruksjoner i henhold til EN 1090-1.

Siste nytt

keyboard_arrow_up