Aktuelt

Kvalitetsstyringssystem for sveising

Har bedriften et egnet kvalitetsstyringssystem? Leverer dere det kunden ber om? Her er noen punkter som kan benyttes som holdepunkter for den interne gjennomgangen.

Kvalitetsstyringssystem skal forme måten vi jobber

Kvalitet kan ikke kontrolleres inn i et produkt. Den må bygges inn i det, og alle som er delaktige i produksjonsprosessen må delta. Leverandør av sveiste produkter kjenner til utsagnene, men er alle sikre på hva dette egentlig innebærer og betyr?

Læreboksvaret som vi må forholde oss til er, at når vi benytter oss av EN ISO 3834 “Kvalitetskrav for sveising, smeltesveising av metalliske materialer” sammen med NS-EN 1090 “Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner”, så vil den spesielle prosessen, og kunstformen som sveising er, bli godt ivaretatt.

Når det kommer til Kvalitet og Kvalitetssikring for sveising, og til overensstemmelse med de spesifikke kravene som nevnes over, snakker vi vanligvis ikke om god eller dårlig kvalitet.

For oss er det derfor langt mer nøyaktig å snakke om riktig eller feil kvalitet, sett i forhold til i hvilken grad de iboende egenskapene til det ferdige produktet lever opp til standardkravene, så vel som til den oppgaven som produktet skal utføre, og hvilken belastning det skal tåle.

Kvalitetssikring er et helhetlig system

Kvalitetssystemet, slik det skal fungere i enhver virksomhet, omfatter organisasjonsstruktur, prosedyrer, prosesser og ressurser som er nødvendig for å iverksette kvalitetsledelse. Systemet skal sikre at bedriftens virksomhet utføres optimalt, i henhold til effektivitet, pålitelighet, sikkerhet og økonomi. Slik omfatter systemet både tekniske, administrative og menneskelige ressurser.

Hva mener vi med begrepet optimal kvalitet?

Optimal kvalitet er et begrep som også ofte brukes med hensyns til KS-system, og begrepet fortjener å defineres slik at alle forstår hva som menes med det.

Optimal kvalitet er et begrep lånt fra økonomien, og henviser til et kvalitetsnivå hvor det er en god balanse eller overenstemmelse, mellom kvaliteten på det ferdige produktet, og innsatsen eller kostnaden med fremstillingen, så vel som med den prisen som markedet er villig til å gi for produktet.
Det sier seg selv at vårt mål blir å produsere så nært opp mot optimal kvalitet som det er mulig.

Kvalitetshåndboken

Kvalitetssikring innebærer dermed at alle de planlagte og systematiske aktivitetene som er iverksatt som del av kvalitetssystemet, og som er påvist som nødvendige for å skaffe tilstrekkelig tiltro til at et produkt eller en tjeneste, vil oppfylle kravene til kvalitet.
Denne beskrivelsen av kvalitetssikringen er som oftest nedskrevet i den enkelte bedriftens egen kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndboken er et dokument som angir bedriftens kvalitetspolitikk og organisasjonens kvalitetssystem. Den viser gjerne til systematiske tiltak, for å oppnå at kvalitet blir planlagt, innført og oppnådd.

Hva menes med kvalitetsstyring?

Kvalitetsstyring er et middel for å oppnå bedriftens målsettinger, og for å bygge opp rutiner for kvalitetssikring av eget arbeid. Kvalitetssikring av sveisearbeid​ innebærer å holde oversikt over informasjon relatert til sveisinger som har blitt utført av selskapet ditt.

Avvikshåndtering er et viktig element for kvalitetskontroll

En kan gjøre flere tiltak for å sikre at kvalitetssystem er optimalt, men ett av de viktigste verktøyene er et velfungerende avvikssystem.

Avvikssystemer og systemer for kartlegging av avvik gir oss viktige pekepinner for hvor det kreves ytterligere tiltak for kvalitet, gjennom at feil rapporteres, settes i system, og ledes tilbake til årsaken. Det er nemlig ikke skader eller svikten i seg selv som er avviket. Avviket er at feilen i det hele tatt fikk anledning til å oppstå, og det er hendelsesforløpet før skaden eller svikten eller den tekniske årsaken til svikten, som er “avviket” som skal rapporteres.

Kvalitetssikringsarbeid med Weld IT

Når det kommer til Weld IT, så har vi etablert gode rutiner for å gjennomføre en standardisert kvalitetsstyring hvor det regelmessig kontrolleres og rapporteres tilbake.
Weld IT innehar løsninger som trengs får sikre oversikt i prosjekt, FPC-/KS-systemer, HMS-systemer samt oversikt over bedriftens sveiseprosedyrer. Systemet bidrar også til at kostnadskurven peker nedover med at man effektiviserer dokumenthåndteringsprosessen.

Weld IT har et godt system for kvalitetssikring

Kvalitetssikringen vår er innrettet mot oppgaven med å frembringe et riktig produkt, men det er ikke bare et system for å kontrollere at produktet er riktig. Det omfatter alle administrasjonsprosedyrer som må til for at du skal kunne anskaffe, fremstille og levere den tilpassede og riktige kvaliteten. Kvalitet kan ikke kontrolleres inn i et produkt. Kontroll kan bare luke ut de produkter som ikke holder mål. Kvalitet må derfor planlegges og bygges inn i produktet.

Weld IT fjerner barrierer slik at ledere og ressurspersoner skal slippe å forholde seg til komplekse dokumentasjonssystemer. Når sveisejobben er ferdig i verkstedet, er også dokumentasjonen ferdig. Med fokus på brukervennlighet og kundetilfredshet ønsker vi å styrke våre kunders konkurranseevne.

Weld IT welding. Kvalitetssikringssystemer f

Siste nytt

keyboard_arrow_up