Aktuelt

Risikovurdering gjort enklere

Som en del av å organisere dine arbeidsprosedyrer så må du kontrollere risikoene på arbeidsplassen din. Dette kalles risikovurdering og er noe du er påkrevd å utføre i henhold til loven.

Personer som driver en virksomhet har som hovedoppgave å håndtere risiko i forhold til helse og sikkerhet ved å eliminere dem så mye som det er utførende overkommelig. En risikovurdering handler ikke om å produsere en stor mengde med papirarbeid, men heller om å identifisere forholdsmessige måter for å håndtere risiko på din arbeidsplass.

Å effektivt håndtere arbeids-helse og sikkerhetsrisiko på arbeidsplassen betyr å ha en systematisk fremgangsmåte. Risikovurdering, som mange andre prosesser, starter med å samle inn data. Datainnsamling tillater profesjonelle å utvikle en forståelse for hvilke farer og risikoer som eksisterer i lokalene og hvordan de påvirker ansattsikkerhet.

Et viktig steg å huske på under datainnsamlingen er å ikke bare identifisere at farer eksisterer, men også sannsynligheten for at disse farene kan skade en ansatt, og hvor alvorlig skaden kan bli.

Nå er risikovurdering enklere enn noen gang!

Vi kan hjelpe i en prosess med å lage HMS systemer som tilfredsstiller lovens krav og sikrer samsvar mellom rutiner og praksis i Weld IT som er et optimalt samhandlingssystem for bedriftens ansatte.

Om virksomheten har et midlertidig behov for HMS-leder, eller ønsker en HMS-rådgiver som en har kontakt med i forbindelse med bistand i det daglige HMS-arbeidet kan vi bistå dere.

Weld IT welding. Risikovurdering, optimalisert, HMS

Siste nytt

keyboard_arrow_up