Aktuelt

Dette må du vite om endringene i NS-EN 1090-2 angående sveiseprosedyrer

Med utgivelsen av den nye NS-EN 1090-2 i september 2018, vil versjonen NS-EN 1090-2: 2011 bli erstattet.

Dette er uttrekk av noen viktige punkter som berører sveis:
Sveising av armering har kommet inn i revidert NS-EN 1090-2:2018. Denne henviser til to standarder

  • NS-EN ISO 17660-1 (lastbarende sveiseforbindelser)
  • NS-EN ISO 17660-2 (ikke-lastbarende sveiseforbindelser)

Standardene er gyldig for sveisearbeider i verksted og på byggeplass, og inkluderer både sveisbart ”svart” armeringsstål og rustfri armering. I motsetning til sveising av stålkonstruksjoner blir sveiser som forbinder armeringsstål med hverandre eller med andre stålkomponenter ikke dimensjonert, men skal utføres i henhold til anvisningene og skissene i NS EN ISO 17660. Forutsetningen er at armeringsstålet er sveisbart. Kamstål B500NC etter NS 3576-3 er sveisbart.

Lastbærende sveis av armeringsstål og av armeringsstål til konstruksjonsstål skal spesifiseres som en hvilken som helst annen komponent i produksjonsunderlaget iht. NS-EN 1090-2:2018 kapittel 4.2.2

Årsaken for disse strenge sveisekravene er at varmebehandlingen av armeringen lett forandrer og reduserer stålets mekaniske egenskaper.

Det kan stilles krav til sveiseprosedyrespesifikasjoner for EXC1!

Sveiseplanens innhold, nye krav:

Dersom ikke spesifisert annerledes, skal sveising på kaldformet sone gjennomføres i henhold til betingelser gitt i EN 1993-1-8:2005 kapittel 4.14.
Sveising kan utføres innenfor en lengde på 5t på hver side av kaldformet sone, se tabell 4.2, forutsatt at en av følgende betingelser er oppfylt:
Kaldformede soner blir normalisert etter kaldforming og før sveising;
r/t-forholdet oppfyller grenseverdien gitt i tabell 4.2.
Nytt punkt: Utvidet krav til overvåking av heatinnputt ved korte sveiselengder.

Godkjenning av sveiseprosedyre, nye krav:

Tabell 12 har vesentlige endringer, denne må en vise ny oppmerksomhet.
Kom: Standard sveiseprosedyre iht EN ISO 15612 var før kun tillatt for materialer ≤ S355 i EXC2 og bare for manuell eller delvis mekanisert sveising og ikke i EXC3 og EXC4.
Nå er det i EXC2 ikke lenger begrenset av fastheten (Note a og b er fjernet fra tabell 12.), og i EXC3 og EXC4 er det tillatt hvis det er angitt i produksjonsunderlaget.

Det er ny utgave av EN ISO 15612:2018
​For rustfritt stål skal EN ISO 15614-1 benyttes, for uten en del unntak. Se NS-EN 1090-2:2018.

Gyldighet av en sveiseprosedyregodkjenning

Nytt: Begrensningen av en godkjent sveiseprosedyres levetid er fjernet. Dvs. at kravet om tilleggsprøvinger for en godkjent sveiseprosedyre i samsvar med NS-EN ISO 15614-1 som er utført for en sveisemetode som ikke har blitt brukt, nå er fjernet. Produksjonstester skal gjennomføres dersom spesifisert.

Weld IT welding with screen in backround

Siste nytt

keyboard_arrow_up