Aktuelt

Kvalitetskrav for smeltesveising av metalliske materialer (NS-EN ISO 3834 )

EN ISO 3834 er en standard som ivaretar at kvaliteten opprettholdes innen sveiseutførelse, man kan si at det er selve er rammeverk som beskriver hvordan man oppnår et velfungerende kvalitetssystem i utføring av forskjellige sveiseapplikasjoner. Standarden definerer tre kvalitetsnivåer, avhengig av hvilken type sveis som utføres.

Standarden blir i dag brukt i de fleste land. Allikevel, er det mange bedrifter som enda ikke har sett fordelene av å innføre kvalitetssystem iht. denne standarden. Kravene kan komme fra andre standarder, så vel som fra kunder eller myndigheter. Blant annet henviser NS-EN 1090-2:2018 til denne standarden.

«Gode og tilgjengelige digitale tjenester styrker bedriftens dialog og gir gode produksjonsflyt»

Hensikt med kvalitetsstyringssystem og sertifisering:

  • Møte krav fra kunder
  • Arbeide i henhold til et kvalitetssystem som er spesifikt til utførelse av sveising som er velkjent og som er brukt rundt om i verden.
  • Ivareta / teste den tekniske kompetansen til bedriften
  • Minimere kostnader og risker forårsaket av mangel på kvalitet
  • Sikre en pågående utvikling av produksjon

ISO 3834-1: 2005 gir kriterier med hensyn til valg av riktig kvalitetskrav for sveising av metalliske materialer, blant de tre nivåene som er spesifisert i:

  • NS-EN ISO 3834-2: 2005 Kvalitetskrav for fusjonssveising av metalliske materialer – Del 2: Omfattende kvalitetskrav.
  • NS-EN ISO 3834-3: 2005 Kvalitetskrav for fusjonssveising av metalliske materialer – Del 3: Standardkvalitetskrav.
  • NS-EN ISO 3834-4: 2005. Kvalitetskrav for fusjonssveising av metalliske materialer – Del 4: Elementære kvalitetskrav.

Det gjelder produksjon, både i verksteder og på feltinstallasjonssteder.

Egenskapene til sveisede produkter kan ikke bekreftes ved testing alene, det sikres at man styrer produksjonsprosessen. Hvis sveiseproduksjonsprosessene styres i henhold til EN ISO 3834, er det anerkjent at kvaliteten på sveisene i sluttproduktet vil tilfredsstille de angitte kriteriene.
Weld IT tilbyr skreddersydd IT-system, samt hjelp og veiledning under innføring av kvalitetssystem, og helt frem til sertifisering.

Weld IT tar lederutfordringer i digitale omstillingsprosesser på fullt alvor. Vi har et brukervennlig grensesnitt som gir effektiv dialog og bruk, i tillegg til at vi gi den faglig og system- støtten som hver enkelt bedrift vil trenge.

Det er viktig at lederne tar aktivt eierskap til prosessen når bedriften skal bli mer digitale. Samtidig må alle ansatte bli involvert i prosessen, og det må være rom for ildsjeler og endringsagenter.

Welding at a metal engineering from freepik

Siste nytt

keyboard_arrow_up