Aktuelt

Slik effektiviserte to norske bedrifter driften gjennom digitalisering

I denne sammenhengen har Norsk Stålforbund, sammen med programvare- leverandøren Weld IT, besøkt to virksomheter som nylig har gått over til digitale systemer for produksjonsprosessen, i samarbeid med programvareleverandøren Weld IT. Hensikten med besøket var å hente og dele erfaring på hvilke endringer som har funnet sted, og muligheter oppgraderingen har gitt dem.

De to virksomhetene produserer stål for byggebransjen: Smitek AS og Syljuåsen sin Stålavdeling. Begge virksomhetene har nylig satset på digitalisering av arbeidsprosessene, både når det kommer til prosjektstyringen og til dokumentasjonshåndteringen.

Digitaliseringen hos Syljuåsen AS

Den digitale implementeringen i Syljuåsen AS sin Stålavdeling startet fra midten av 2017. Thomas Aaslund er avdelingsleder for Stålavdelingen hos Syljuåsen AS. Han har opplevd prosessen med digitalisering som spennende og lærerikt.
Aaslund ser på den nye digitaliserte produksjonsprosessen som en stor fornying, som også har medført en forenkling og en forbedring i arbeidshverdagen til hele avdelingen.
– Man trenger ikke lenger å lete etter den riktige personen for å få nødvendig informasjon, og man får kjapt overblikk over dokumenter, sier Thomas Aaslund.
Ifølge Aaslund er den største fordelen at alt fungerer sammen, i et bedre ordnet system, og at alt blir mer oversiktlig.
– All informasjon er tilgjengelig på en sentral plattform, og man har tilgang til denne fra overalt. Dermed får den rette arbeidstakeren den informasjonen som trengs, og det er enklere å kommunisere med hverandre generelt, så vel som at rapporteringen er blitt enklere.

Dårlige erfaringer med eldre digitale forvaltningssystemer hos Smitek AS

Den moderne digitaliseringen hos Smitek AS startet i 2018. Før dette hadde selskapet også et digitalt system for KS og rapportering, men dette var et mappesystem basert på MS-Office dokumenter. Forvaltningen av dette var ikke glatt og sømløs, og det pleide å gå med en del tid på å håndtere informasjonen, med skanning, sortere og redigere av dokumenter, som et daglig og langtekkelig gjøremål.
Kjetil Evenstuen er daglig leder i Smitek AS. Hans oppfatning er at hele det tidligere KS systemet var avhengig av at han var til stede for å forvalte systemet, og for å hente ut tegninger og dokumenter. Virksomhetene hadde også en del utfordringer når det kom til fildeling av tegninger og sjekklister, og med korrekt avvikshandtering og gjennomføringen av risikovurderinger.

Evenstuen satt ofte igjen med mye papirarbeid, og et tungrodd forvaltningssystem. På det viset har Evenestuen et godt grunnlag for å sammenlikne det nye og det gamle “digitale” systemet.

Derfor var det ønskelig for virksomhetene å få på plass et digitalt verktøy som alle ansatte har tilgang til, og som er så enkelt og fornuftig, at alle raskt forstår hvordan det kan brukes. Slik at den enkelte ansatte selv kan finne frem de riktige tegningene, og fylle ut relevante sjekklister og sveiselogger. Viktig er også at avviksmeldinger og kvalitetssikring kommer direkte inn i systemet, slik at den kan brukes på forskriftsmessig og hensiktsmessig vis.

Erfaringer med det nye Weld IT systemet hos Smitek AS

Når Smitek følgelig skulle velge en moderne digital plattform for å digitalisere arbeidsprosessen, i første kvartal av 2018, forholdt de seg til at programvaren skulle måtte fungere opp mot de kvalitetskrav som virksomheten er underlagt, i kraft av standarden NS-EN 1090 for lastbærende stålkonstruksjoner og aluminiumskonstruksjoner, og NS-EN ISO 3834-3 for smeltesveising av metall. Valget landet til slutt på Weldt IT sin løsning, basert på programmets struktur, så vel som kompetansen som fulgte med.

– Den største fordelen er at vi har fått digitalisert og fått bygget struktur i alle arbeidsprosesser. Vi har gitt de ansatte oversikt og tilgang til KS-systemet, sånn at de kan benytte dette aktivt. Ansatte fyller ut sjekklister, avvik, risikoanalyser og prøver å benytte dette aktivt. De har full tilgang til aktuelle prosjekter, med tegningsunderlag, sjekklister, avvik, risikoanalyser / SJA, sveiselogger, WPS, sveise sertifikater og egen kompetanse, sier Kjetil Evenstuen.
– Når prosjektet er ferdig genererer sys- temet en komplett ferdig dokumentasjon, med kun ett tastetrykk! Prosessen med digitalisering hos Smitek AS har vært vellykket på flere vis. Virksomheten har oppnådd at medarbeiderne er mer fokuserte på kvalitet, og at ting gjøres på riktig måte, for å oppnåbest mulig resultat. Medarbeiderne er nå også selv i stand til å rapportere avvik og til å registrere dette om der skulle være noe som er feil, både når det kommer til egne og andres feil. Med Weld IT er det blitt veldig enkelt å dokumentere arbeidet som Smitek utfører, sier Evenstuen.

Engineer with touchpad and lathe machine.

Siste nytt

keyboard_arrow_up